Επικοινωνία

Σύγχρονη Εστία

Διεύθυνση:
Σινώπης 58
14233, Νέα Ιωνία

Τηλέφωνο:

2110168800
2102720227
περισσότερα τηλ.

FAX:

2110168899

Email:
info{ta}s-estia{tod}gr

 

 

Χάρτης